Πρόγραμμα Αίθουσας

Cross Area

Δευτέρα 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

9:30-10:30

 

 

Body Power ΄Ελενα

 

 

 

10:00-11:00

 

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

Abs&legs. Έλενα

TRX Susp. Έλενα

18:00-19:00

Cross Training

Abs,Legs, Glut

Έλενα

Cross Training

Power strength (Circuit) Έλενα

Cross Training

Flexibility

Έλενα

19:00-20:00

TRX Susp

Έλενα 

Cross Training

Body Power

Έλενα

Cross Training

 

 

20:00-21:00

 

 

 

 

 

 

Ηοlistic Area

Δευτέρα 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

9:30-10:30

Abs&Legs Έλενα 

 

 

 

Pilates Mat Έλενα

10:00-11:00

 

Pilates (Έλενα)

 

Stretching ( Έλενα )

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

Reformer  (Μαρία)

Yoga (Μαρία)

Reformer  (Μαρία)

Pilates (Μαρία)

 

19:00-20:00

Pilates  (Μαρία)

 

 

Reformer (Μαρία)

Yoga (Μαρία)

20:00-21:00

 

 

 

 

Reformer (Μαρία)