Ψυχοκινητική Αγωγή. Τι είναι; Tι προσφέρει στα παδιά μας;

Η Ψυχοκινητική είναι μία διεθνής πρακτική που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το κινητικό παιχνίδι. 

Ανάλογα με την ομάδα και το στόχο μπορεί να προλαμβάνει, να εκπαιδεύει ή και να θεραπεύει. 

Στην Ψυχοκινητική το παιδί αναπτύσσει την αυτοδυναμία και την αυτονομία του αλλά και όλες τις ικανότητες του. Το παιδί μέσα από τις κινητικές εμπειρίες και παίζοντας μέσα στην ομάδα μαθαίνει να αυτενεργεί και να υιοθετεί πρακτικές για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του. 

Κάθε φορά στην Ψυχοκινητική το παιδί βιώνει τις εμπειρίες εκείνες που το βοηθούν να συνειδητοποιήσει το ίδιο του το σώμα, το «χώρο» και το «το χρόνο», αβίαστα, μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια ισορροπίας και προσανατολισμού, αντίδρασης και ρυθμού.

 Μέσα από τις εμπειρίες με το σώμα, τον εξοπλισμό της Ψυχοκινητικής και τις κοινωνικές εμπειρίες που προσφέρει αυτή η πρακτική, το παιδί αναπτύσσει τις βασικές κινητικές του δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν θεμέλιο για την εκμάθηση των αθλητικών τεχνικών και δεξιοτήτων, αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα του και ενισχύεται η θετική του στάση για έναν υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής.

Υπεύθυνη Εκπαιδεύτρια: Σιριβιανού Ελένη, Νηπιαγωγός, κάτοχος μεταπτυχιακού ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ .

Ωρες μαθήματος και Τρίτη και Παρασκευή 16:00-17:00 για τις ηληκίες 3,5- 4,5 ετών.

Οι προεγγραφές άνοιξαν στις 13/09/2021.

Έναρξη μαθημάτων : 18/10/2021.

Action Exclusive

Θάσου 4 Κομοτηνή

Τηλ 2531029019