Οικογενειακή Προσφορά
Γυμναστή τε παρέα με τα παιδιά σας με 15 ευρώ το μήνα
Μια συνδρομή 2 γυμναστήρια ( Action Exclusive, Action club)
Σε όλα τα μέλη του Action Exclusive προσφέρεται η συνρδομή του Action club.