Τελική εκδήλωση Action Club ( Σοβαρή Ανακοίνωση)

Ως αποτέλεσμα αυτού η τελική εκδήλωση του γυμναστηρίου μας μεταφέρετε το Σάββατο 17/06/2023.