Λιπομέτρηση. Γιατί μας βοηθάει στην προπόνηση

Όλα αυτά την συγκεκριμένη στιγμή μας δείχνουν σε ποια αρχική κατάσταση βρίσκεται το σώμα του αθλούμενου, όπως και τυχών ασυμμετρίες του.

Εκτός από τις πληροφορίες αυτών κάθε αυτών των αποτελεσμάτων της λιπομέτρησης ,παίρνουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες από την σύγκριση των αποτελεσμάτων με την προηγούμενη μέτρηση. 

Αυτή η σύγκριση μας δείχνει όλη την βελτίωση που έχουμε πάρει από την προπόνηση του προηγούμενου διαστήματος. Μας δείχνει σε  ποια σημεία πήραμε περισσότερη βελτίωση και σε ποια λιγότερη και φυσικά μας δείχνει που θα πρέπει να εστιάσουμε το  επόμενο  διάστημα.

Έχοντας αυτά τα στοιχεία ο γυμναστής - προπονητής του αθλούμενου παύει να κάνει το μάγο και οργανώνει την προπόνηση του   με βάση  χειροπιαστά - επιστημονικά αποδεδειγμένα στοιχεία.

Έν κατακλείδι μια λιπομέτρηση ανά τακτά διαστήματα κάνει την προπόνησή μας απόλυτα προσαρμοσμένη στο σώμα μας και φυσικά απόλυτα ελέγξιμη.