Σκολίωση και Άσκηση

Η σκολίωση είναι μια πλάγια απόκλιση ή κύρτωση, μια τρισδιάστατη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.) και της θωρακικής κοιλότητας στο μετωπιαίο επίπεδο. Μπορεί να αναπτυχθεί ως μία μεμονωμένη πρωταρχική καμπύλη ( που μοιάζει με το γράμμα C ) ή ως δύο καμπύλες ( μια πρωτογενή καμπύλη μαζί με μια δευτερεύουσα παράγωγα καμπύλη που σχηματίζει ένα σχήμα S ). Η πλευρά η οποία ο ώμος είναι πιο ψηλά ονομάζεται κυρτή, ενώ η άλλη ονομάζεται κοίλη. Στην κοίλη παρουσιάζεται μεγαλύτερη δερματοπτυχή και βράχυνση των μυών, ενώ στην κυρτή αδυναμία των μυών καθώς βρίσκονται σε θέση διάτασης.

 

Διακρίσεις σκολίωσης :

Λειτουργική : Εμφανίζεται κυρίως από 3 παράγοντες

- κακή στάση σώματος (στατική)

- ύπαρξη πιθανούς ανισοσκελίας (ανισταθμιστική)

- εθελημένης κακής στάσης του σώματος για την αποφυγή του πόνου που πιθανά εμφανίζεται από μια κάκωση των μεσοσπονδύλιων δίσκων, κοινώς κήλη (ανταλγική)

 

Οργανική : κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η στροφή των σπονδύλων, που έχει ως αποτελέσμα την παρεκτόπιση των πλευρών που βρίσκονται προς το κυρτό της σκολίωσης. Στις οργανικές συμπεριλαμβάνεται και η λεγόμενη ιδιοπαθής σκολίωση, όπου η εμφάνισή της είναι συνηθέστερη από όλες και τα αίτια της είναι άγνωστα.

 

 

Η κλινική εικόνα ενός ατόμου με σκολίωση (εικόνα 1):  

- Άνισοι ώμοι 

- Καμπύλη στη Σ.Σ.

- Άνισα ισχία

- Η μία ωμοπλάτη προεξέχει

 

 

 

Θεραπευτικά μέσα :

- Οι νάρθηκες (κηδεμόνες) όπου βοηθούν στη διατήρηση της σωστής στάσης του σώματος του ατόμου. Είναι ένα βοηθητικό, ΔΕΝ διορθώνει από μόνο του το πρόβλημα

- Η σωματική άσκηση, όπου έχει το θετικό ότι μπορεί να διορθώσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα, ανάλογα βέβαια με το πόσο σοβαρό είναι, βελτιώνοντας τη σωστή στάση του σώματος. Για να επέλθει αυτή η βελτίωση θα πρέπει να διατείνονται οι μύες που είναι βραχυμένοι, δηλαδή αυτοί που βρίσκονται στην κοίλη πλευρά και να ενδυναμώνονται οι μύες που βρίσκονται σε θέση διάτασης, δηλαδή αυτοί που είναι στην κυρτή πλευρά.

 

Επιπτώσεις :

- Στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα

- Στην εμφάνιση του ατόμου

- Σπάνια στο νωτιαίο μυελό

 

Ως συμπέρασμα αυτών το άτομο με σκολίωση θα πρέπει να ασκείται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και κάποιες διατατικές ασκήσεις θα μπορεί να τις εκτελεί και ημερησίως (στις εικόνες που υπάρχουν στο τέλος της σελίδας υπάρχουν μερικές βασικές ασκήσεις διάτασης και ενδυνάμωσης που θα πρέπει να εμπεριέχονται σε κάθε ασκούμενο με σκολίωση).

 

Θετικές επιδράσεις της άσκησης :

- Σωστή στάση

- Ισσοροπία μυών που υπάρχουν στην κοίλη και στην κυρτή πλευρά 

- Βελτίωση καρδιοαναπνευστικού συστήματος

- Μείωση της πίεσης που ασκείται στα ζωτικά όργανα, ιδίως από την κοίλη πλευρά

- Βελτίωση της λειτουργικότητας των μυών

- Αυτοπεποίθηση ατόμου

 

Συμπέρασμα όλων των προηγούμενων είναι ότι τα άτομα με σκολίωση, ασχέτως βαθμού σοβαρότητας, θα πρέπει να ασκούνται για να διορθώσουν αυτή τη λάθος θέση της σπονδυλικής τους στήλης για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

 

 

References :

- Michele Romano et al (2015), SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis): a modern and effective evidence based approach to physiotherapic specific scoliosis exercises, Scoliosis.

- Susan M. Anderson (200), Spinal Curves and Scoliosis, Radiologic technology.

- Singh I. et al. (2015), Spinal dorsal dermal sinus tract: An experience of 21 cases, Surgical neurology international.

- Harms J. et al. (2015), Therapy of scoliosis from a historical perspective, Unfallchirurg.

 

 

Γκουρόπουλος Ελευθέριος, φοιτητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ., ειδικότητα "Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή".