Ρυθμική γυμναστική
Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα  άθλημα αποκλειστικά γυναικείο και εκτελείται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά πάντα με συνοδεία μουσικής σε προγράμματα με σχοινάκι, στεφάνι, μπάλα, κορύνες και κορδέλα.
modern dance
Ο σύγχρονος χορός αποτελεί σημαντικό εφόδιο μαζί με τις γνώσεις του κλασσικού χορού.