Τεστ αερόβιας ικανότητας. Γιατί το χρειαζόμαστε στην προπόνησή μας

Αυτό μας βοηθάει από την μια να προσαρμόσουμε το αερόβιο πρόγραμμα του σε σχέση με το στόχο και την τρέχουσα φυσική  του κατάσταση  δίνοντας του συγκεκριμένο εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάλογα τις ανάγκες και τους στόχους του.

Από την άλλη, στον επόμενο έλεγχο αερόβιας ικανότητας, βλέπουμε με αδιάψευστα στοιχεία την βελτιστοποίηση της αερόβιας ικανότητας του και μπορούμε πολύ εύκολα και με ασφάλεια να αναπροσαρμόσουμε το πρόγραμμα του.

Καλό είναι ο προπονητής να έχει την δυνατότητα να κατευθύνει τον αθλούμενο με ακρίβεια και όχι στην τύχη με αόριστες οδηγίες του στυλ  μισή ώρα διάδρομο. 

Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να του δίνουμε την δυνατότητα να κάνει την δουλειά του με όσο το δυνατών περισσότερα όπλα στην φαρέτρα του