η γνώμη σας μετράει

Ο βασικός ρόλος του γυμναστηρίου ActionClub εστιάζει στη βελτίωση και τη ποιότητα του τρόπου ζωής των μελών του πετυχαίνοντας σημαντικές και μακροχρόνιες αλλαγές στο ευζήν τους παρέχοντας πάντα τις πιο υγιεινές επιλογές. Στόχος μας δεν είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής των μελών μας αλλά να επιδείξουμε τη μέθοδο με την οποία θα το επιτύχουν και να την υιοθετήσουν για όλη τους την ζωή.

Η εξέλιξη της ποιότητας της παροχής των υπηρεσιών μας εξαρτάται κύρια από τη δική σας άποψη σχετικά με το γυμναστήριό μας. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τις παρακάτω απλές και ενδεικτικές ερωτήσεις ώστε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Γιατί για εμάς στο ActionClub η δική σας γνώμη είναι σημαντική.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.