Οι θετικές επιδράσεις της προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης σε ηλικίες άνω των 40

Οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν περνούν διάφορες περιόδους στη ζωής τους στις οποίες σωματικά αναπτύσσονται μέχρι ένα σημείο αλλά μόλις ξεπεραστεί ένα όριο ηλικίας μπαίνουν σε περίοδο κάμψης. Αυτή η περίοδος συνδέεται με την μείωση ενός αριθμού φυσιολογικών λειτουργιών που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση αναπηριώνς, αδυναμιών και πτώσεων.

Παράγοντες που προκαλούν αυτή την κάμψη είναι η απώλεια της σκελετικής  μυϊκής μάζας και δύναμης όσο αυξάνεται η ηλικία, το  φαινόμενο που ονομάζεται σαρκοπενία.  Αυτή έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερα ποσοστά βασικού μεταβολισμού, μειωμένη μάζα για τους άνδρες  και πυκνότητα κοκάλων που προσβάλει ειδικά τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.   Η σαρκοπενία μπορεί να προκληθεί ή να επιδεινωθεί από ορισμένες χρόνιες παθήσεις, και μπορεί επίσης να αυξήσει την εμφάνιση των χρόνιων ασθενειών. Εμφανίζεται περισσότερο στις τύπου δύο μυϊκές ίνες. Και μία σχετική αύξηση του σωματικού λίπους συνδέεται με την υπέρταση και την ασυνήθιστη ανοχή στην γλυκόζη. Εξαιτίας όλων αυτών μία πολύ σημαντική λειτουργία των ατόμων που μειώνεται είναι η δύναμη που με την σειρά της επηρεάζει και άλλους τομείς της ζωής οι οποίες είναι απαραίτητες έτσι ώστε ένα άτομο να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες της εποχής. 

 Διάφορες έρευνες έχουν φανερώσει ότι η προπόνηση δύναμης ( με αντιστάσεις) αποκρίνεται θετικά στους ευπαθείς υπερήλικες ή με την συνεχείς χρήση από νεαρής ηλικίας μέχρι την γήρανση. Τα θετικά αποτελέσματα που θα προκαλέσει είναι με την οστεο-μυϊκή αναδιαμόρφωση και σημαντικές αυξήσεις στην περιοχή των μυών σε συνδυασμό πάντα με τις επαρκείς λήψεις ενέργειας. 

. Γενικά η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι η άσκηση μπορεί να επιβραδύνει το φυσιολογικό ρολόι γήρανσης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 1. Effects of Resistance Training on Older Adults, Dr Gary R. Hunter, Sport Medicine, vol 34, 2004

 2.  Reversing sarcopenia: how can weight training can build strength and vitality, Europe Pub Med Central   ,Evans WJ, 1996

Από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Νικόλαου Στρακαντούνα

Του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής