Μέθοδος PNF

Γιατί κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε διατάσεις!

Τι είναι η PNF?

Η P.N.F. (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) ή αλλιώς “Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή Διευκόλυνση” είναι μια μορφή θεραπείας νευρολογικών και μυοσκελετικών δυσλειτουργιών όπως είναι το μειωμένο εύρος κίνησης μιας άρθρωσης. Πιο αναλυτικά, είναι μια συνδυαστική μορφή διάτασης, όπου θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές διάτασης.

 

Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι για την πραγματοποίηση ενός σετ, θα πρέπει να υπάρξει μια εναλλαγή διάτασης και μυϊκής συστολής. Απευθύνεται σε όλους, ασχέτως ηλικίας, φύλου και προπονητικής εμπειρίας. Επίσης, χρησιμοποιείται από φυσικοθεραπευτές για τη γρήγορη επανένταξη των ασθενών τους στη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση μέσω του βέλτιστου κέρδους που έχει η μέθοδος αυτή στο εύρος κίνησης.

                                                    

Υπάρχουν 4 τεχνικές διάτασης PNF :

(Για την ακρίβεια, υπάρχουν κι άλλες τεχνικές PNF, αλλά είναι κυρίως για αθλητές και γενικά για έμπειρα προπονημένους ασκούμενους.)

 

1)      Contract Relax (Σφίξιμο – Χαλάρωση) :

Η συγκεκριμένη τεχνική ξεκινά με μία παθητική διάταση (δηλαδή, ένας συνασκούμενος ή ο προπονητής του ασκούμενου πραγματοποιεί τη διάταση, με τη ταυτόχρονη πλήρη χαλάρωση του μυός του ασκούμενου) περίπου 10”, στη συνέχεια πραγματοποιείται από τον ασκούμενο μια ισομετρική σύσπαση στον ανταγωνιστή μυ για περίπου 6” και τέλος εφαρμόζεται ξανά παθητική διάταση στον αγωνιστή μυ περίπου για 30” προσπαθώντας αυτή τη φορά το εύρος κίνησης να είναι μεγαλύτερο.

 

2)      Hold Relax (Κράτημα – Χαλάρωση) :

Η δεύτερη τεχνική είναι ίδια με την πρώτη τεχνική όσο αναφορά τα πρώτα δύο στάδια της διάτασης (10” παθητική διάταση – 6” ισομετρική σύσπαση στον ανταγωνιστή μυ). Σε αυτό που διαφέρουν είναι στο τρίτο στάδιο, όπου αυτή τη φορά ο ασκούμενος πραγματοποιεί μειομετρική συστολή στον ανταγωνιστή μυ για να αποκτήσει μεγαλύτερο εύρος κίνησης.

 

3)      Hold Relax Agonist (Κράτημα – Χαλάρωση Αγωνιστή) :

Η τρίτη τεχνική PNF είναι παρόμοια με την πρώτη τεχνική ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, 10” παθητική διάταση – 6” μυϊκή συστολή – 30” παθητική διάταση. Όμως, αυτή τη φορά η μυϊκή ενεργοποίηση θα γίνει από τον αγωνιστή μυ (δηλαδή, ο μυς που θέλουμε να διαταθεί) πραγματοποιώντας μειομετρική συστολή (δηλαδή, κατά την ενεργοποίηση του μυός, το μήκος του μειώνεται). Αυτό θα γίνει υπερνικώντας την αντίσταση που βάζει με τα χέρια του ο συνασκούμενος ή ο προπονητής, όπου βοηθάει για την εκτέλεση της διάτασης.

 

4)      Hold Relax Antagonist (Κράτημα – Χαλάρωση Ανταγωνιστή) :

H τελευταία τεχνική μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη τεχνική. Τη χρησιμοποιούμε όταν ο αγωνιστής μυς είναι αδύναμος. Μετά την παθητική διάταση των 10” ο ασκούμενος εκτελεί μια ισομετρική σύσπαση, περίπου 6”, στον ανταγωνιστή μυ ενάντια στην αντίσταση του συνασκούμενου ή του προπονητή. Στη συνέχεια, πραγματοποιεί μειομτερική συστολή του αγωνιστή μυ.

 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου PNF :   (Παπαντωνόπουλος Κ., 2004)

 

-          Χρησιμοποιεί τα πιο ισχυρά μέρη του σώματος για να ενδυναμώσει τις πιο αδύναμες περιοχές μέσω της συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη     βέλτιστης λειτουργικότητας

 

-          Η αποτελεσματικότητά της είναι αποδεδειγμένη και η εξέλιξή της διαρκής

 

-          Δίνει στο θεραπευτή ένα εργαλείο άμεσης και αποδοτικής αξιολόγησης των συντελεστών της κίνησης

 

-          Ανεξάρτητα από την παθολογία, η αξιολόγηση και η θεραπεία βασίζονται στον υπολογισμό της ειδικής κινητικής στρατολόγησης  και του κινητικού ελέγχου

 

-           «Χτίζει» πάνω στην αντίληψη ότι η κινητική δραστηριοποίηση μπορεί να ενισχυθεί με την κατάλληλη ενεργοποίηση των αντανακλαστικών και του ιδιοδεκτικού ερεθισμού.

 

-          Παρέχει τη δυνατότητα έμμεσης θεραπείας, μέσω της αντανάκλασης

 

-          Είναι μία ευρύτατα εφαρμόσιμη θεραπευτική προσέγγιση, που μπορεί να συνδυαστεί με άλλες θεραπευτικές τεχνικές

 

-          Είναι ένας πολύ δημιουργικός τρόπος θεραπείας, που δίνει στο θεραπευτή, πρακτικά, άπειρους συνδυασμούς εφαρμογών

 

 

 

Συμπέρασμα :

Βλέπουμε ότι υπάρχουν ποικίλες τεχνικές όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η μέθοδος διάτασης PNF. Είναι μια τεχνική με αρκετά πλεονεκτήματα που συνίσταται σε άτομα με διάφορους τραυματισμούς ή ακόμα και σε αθλητές για τη βελτίωση της ευλυγισίας και της ευκαμψίας με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

 

 

 

Γκουρόπουλος Ελευθέριος, φοιτητής 4ου έτους Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Δ.Π.Θ. με ειδικότητα "Προσαρμοσμένη Φυγική Αγωγή".

 

 

 

References :

-          Kayla B. Hindle et al (2012), Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF):   Its Mechanisms and Effects on Range of Motion   and Muscular Function, Journal of Human Kinetics volume.

 

-          Feland JB & Marin HN (2004), Effect of submaximal contraction intensity in contract-relax proprioceptive neuromuscular facilitation stretching,
British journal of sports medicine.

 

-          Lucas RC & Koslow R. (1984), Comparative study of static, dynamic, and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching techniques on flexibility, Perceptual and motor skills.

 

-          Παπαντωνόπουλος Κ. (2004), Η Μέθοδος PNF - Δυναμική προσέγγιση σε δυσλειτουργίες, “Ε” – Ιατρικά.

 

-          Gidu Diana Victoria et al (2013), The PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) streching technique – A brief review, Science, Movement and Health.