Τι είναι η Af Studies. Τι η Af Professionals και γιατί είναι ο καλύτερος οργανισμός εκπαίδευσης στο Fitness στην Ελλάδα

Η A.F. studies ιδρύθηκε το 1996, αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης γυμναστών της Ελλάδας και είναι διαπιστευμένη από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό EuropeActive. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι αυτόματα οι τελειόφοιτη της λαμβάνουν την ευρωπαϊκή πιστοποίηση.

Αυτό, όμως, που καθιστά την A.F. πρωτοπόρο στον τομέα του Fitness είναι η δυνατότητα που δίνεται στους αποφοίτους της σχολής, κατευθείαν μετά την αποφοίτηση τους, να εγγραφούν στην πλέον σύγχρονη πλατφόρμα της, την A.F. Professionals

Ειδικότερα, η A.F. Professionals αποτελεί την πλέον σύγχρονη πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης και δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει και να προωθήσει με άμεσο και σύγχρονο τρόπο τους αποφοίτους της σχολής αλλά και για να βοηθήσει τους fitness managers να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα τον ιδανικό trainer για τον δικό τους επαγγελματικό fitness χώρο. 

Πιο συγκεκριμένα, σ’αυτόν τον χώρο έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν αποκλειστικά και μόνο οι απόφοιτοι της A.F. Studies (ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησης τους) αμέσως μετά την αποφοίτηση τους. 

Όλοι οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο A.F. Professionals.

 Ο κάθε απόφοιτος καταχωρεί το δικό του προφίλ με το αναλυτικό βιογραφικό του (διπλώματα, σεμινάρια, προϋπηρεσία, φωτογραφικό υλικό, εβδομαδιαίο πρόγραμμα κτλ.).

 Η εγγραφή και η δημιουργία προφίλ θα συμβάλλει σημαντικά στην προβολή και την δημοτικότητα του αποφοίτου αλλά κυρίως στην εύρεση εργασίας καθώς οι ενδιαφερόμενοι Fitness Managers θα μπορούν να αναζητούν τους υποψηφίους γυμναστές με βάση την εκάστοτε ανάγκη του χώρου τους, μέσα από αυτή την καινοτόμα πλατφόρμα.

 

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το προφίλ αυτό που μπορεί να δημιουργήσει ο απόφοιτος στην A.F. Professionals είναι δημόσιο, δηλαδή προσβάσιμο από το ευρύ κοινό, καθιστώντας ακόμα πιο δυναμική και ανταγωνιστική την φοίτηση στην A.F. Studies.