Τι είναι το "Μεταβολικό Σύνδρομο"

Ποια άτομα χαρακτηρίζουμε με Μεταβολικό Σύνδρομο? Ποια είναι τα κριτήρια αξιολογήσης? Τι άσκηση προτείνεται σε αυτά τα άτομα? Όλες οι απαντήσεις στο παρακάτω άρθρο.

Ορισμός : Σύνολο μεταβολικών διαταραχών που επιβαρύνει την υγεία γιατί αυξάνει επικίνδυνα τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2.

Αιτιολογία : Υπάρχουν 2 υποθέσεις.

 

 

1η υπόθεση : Βασική αιτία η αντίσταση στην ινσουλίνη. 

 Η αντίσταση στην ινσουλίνη συσχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα σπλαχνικού λίπους (περιφέρεια μέσης). Ο κρίκος μεταξύ αντίστασης στην ινσουλίνη και καρδιοαγγειακής νόσου πιθανόν επιτυγχάνεται μέσωτου οξειδωτικού στρες, το οποίο προκαλεί δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων, προάγοντας την καταστροφή των αγγείων και το σχηματισμό αθηρωματικών πλακών. (Lopez-Candales, 2001)

 

2η υπόθεση : Ανάπτυξη κοιλιακής παχυσαρκίας λόγωορμονικών αλλαγών. 

Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης (λόγω χρόνιου στρες) ανέπτυξαν κοιλιακή παχυσαρκία, αντίσταση στην ινσουλίνη και ανωμαλίες στα λιπίδια.(Bjorntorp, 2001). Η κορτιζόλη είναι αναβολική ορμόνη που προάγει τη λιποσύνθεση. Οι γυναίκες με κεντρική παχυσαρκία εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων και χαμηλά επίπεδα προγεστερόνης (πρόβλημα στειρότητας). Οι άνδρες αντίθετα, εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα ανδρογόνων. Παρατηρούνται, επίσης μειωμένα επίπεδα αυξητικής ορμόνης και τεστοστερόνης (οι ορμόνες αυτές προάγουν τη λιπόλυση).

 

Κριτήρια αξιολόγησης Μεταβολικού Συνδρόμου (βλέπε εικόνα 1)

 

           

Πρόγραμμα άσκησης με αντιστάσεις

 

Μυϊκή αντοχή                                                        Μυϊκή Δύναμη

 

Ένταση : 40-60% 1ΜΕ                                           Ένταση : 80% 1ΜΕ

Διάρκεια : 30 λεπτά/ημέρα                                  Διάρκεια : 20 λεπτά/ημέρα                                 

Συχνότητα : 2 συνεδρίες/εβδομάδα                  Συχνότητα : 2 συνεδρίες/εβδομάδα    

 

 

Γκουρόπουλος Ελευθέριος, φοιτητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

 

References :

  • John Beilby (2004), Definition of Metabolic Syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association Conference on Scientific Issues Related to Definition, Circulation.

  • Lopez-Candales A. (2001), Metabolic Syndrome X: a comprehensive review of the pathophysiology and recomended therapy, J Med.

  • Bjorntorp P. (2001), Heart and soul: stress and the metabolic syndrome, Scand Cardiovasc J.