Ωράριο Μαθημάτων Spinning

Τα μαθήματα Spinning γίνονται με έως 10 άτομα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη  20:00 -21:00 και Τρίτη και Πέμπτη 9:00-10:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.actionclub.eu/content/04332/Indoor-Cycling