Πρόγραμμα Αίθουσας Action Exclusive and Club (small groups)

Έναρξη προγράμματος από 06/12/2021. 

Συνέχεια θα προσθέτουμε τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

 

Δευτέρα 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη 

Παρασκευή

9:00-10:00

 

Spinning Άκης (excl)

 

Spinning Άκης (excl)

 

9:30-10:30

Abs&Legs Έλενα ( club)

 

Body power Έλενα ( club)

 

Pilates  Έλενα ( club)

10:00-11:00

 

Pilates Έλενα (Club)

 

Stretching Έλενα (Club) 

 

17:00-18:00

Spinning Άκης (excl)

 

Spinning Άκης (excl)

 

Spinning (excl)

18:00-19:00

Pilates( Exclus)Μαρία

Functional (exclusive)

Yoga(Exclus)Μαρία

Functional (exclusive)

Functional/Cross training (Exclusive)

Pilates Reformer(Λινα)

 

 

 

 

19:00-20:00

Functional/Cross training (Exclusive)

 

Reformer (Exclusive) Μαρία

 

Reformer (Exclusive) Μαρία

TRX Έλενα (Club)

Circuit Workout Έλενα (club)

Body power Έλενα (club)

Trampolino Έλενα (club)

Functional/Cross training (Exclusive)

Yoga Λίνα (Exclusive)

Yin Yoga Λίνα (Exc)

Pilates Flow Λίνα (Exc)

 

 

20:00-21:00

Abs&Legs Λινα ( Excl)

Pilates Λινα  ( Excl)

Abs&Legs Λινα ( Excl)

Pilates Λινα  ( Excl)

Yoga Λινα ( Excl).          

Functional/Cross training (Exclusive)

 

Functional/Cross training (Exclusive)

 

Hiit workout Έλενα (club)

21:00-22:00

 

 

Functional/Cross training (Exclusive)