Διεύρυνση ωραρίου Action Exclusive

Από Δευτέρα 06/09/2021.

 

Νέο ωράριο από:

Δευτέρα έως Παρασκευή

 09:00 - 13:00  

 17:00-22:00

 

Από Δευτέρα 06/09/2021,  η προπονητική ομάδα του γυμναστηρίου Exclusive  θα σας περιμένει να σας κατευθύνει και να σας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων σας.

 

Ήρθε η στιγμή να πετύχουμε!!