Καλοκαιρινή Μαθητική Προσφορά 2 μήνες +1 μήνα δώρο με 49 ευρώ

Η προσφορά ισχύει μόνο για μαθητές.