Μια συνδρομή 2 γυμναστήρια ( Action Exclusive, Action club)

Σε όλα τα μέλη του Action Exclusive προσφέρεται η συνρδομή του Action club.

Ισχύει για παλιά και νέα μέλη.

Στόχος της προσφοράς είναι να εξασφαλίσει σε όλα τα μέλη του Action Exclusive πρόσβαση στο τμήμα Fintess του Action Club αλλά και  προπονήσεις τα Σαββατοκύριακα.