Πρόγραμμα Αίθουσας Action Club και Exclusive

Cross Area

Δευτέρα 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

Functional - Cross

 

Functional - Cross

 

Functional - Cros 

19:00-20:00

Functional - Cross

 

 

 

 

20:00-21:00

 

Functional - Cross

 

Functional -Cross

 

Ηοlistic Area

Δευτέρα 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

 

Yoga (Μαρία)

 

 

Reformer (Μαρία)

19:00-20:00

Reformer  (Μαρία)

Pilates  (Μαρία)

Reformer  (Μαρία)

Yoga (Μαρία)

Pilates (Μαρία)

20:00-21:00

 

 

 

 

 

Club Area

Δευτέρα 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

9:00-10:00

 

Spinning  (Άκης )

 

Spinning (Άκης )

 

9:30-10:30

Abs&Legs  (Έλενα)

 

Body power (Έλενα)

 

Pilates 

10:00-11:00

 

Pilates (Έλενα)

 

Streching (Έλενα)

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

 

19:00-20:00

Circuit workout (Έλενα.)

TRX Susp. (Ελενα)

Body Power  ( Έλενα)

Abs&Legs (Ελενα)

Gymstick ( Έλενα)

20:00-21:00

Spinning (Άκης )

 

Spinning (Άκης )