Έναρξη Προγραμμάτων Αίθουσας

 

Δευτέρα 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

19:00-20:00

Functional Train (Exc)

 

Functional Train (Exc)

 

Functional Train (Exc)

20:00-21:00

Spinning (Club)

 

Spinning (Club)

 

 

 

 

Έναρξη προγράμματος 05/09/2022.

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων 10 άτομα ανά προπονητικό πρόγραμμα. 

Στόχος μας να σας προσφέρουμε το καλύτερο προπονητική υπηρεσία με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Το πρόγραμμα θα βελτιώνετε και θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου με στόχο να καλύψουμε κάθε προπονητική ανάγκη σας. 

Ένα παράδειγμα αυτής της εξέλιξη είναι το παρακάτω. 

Μέχρι της 19/09/2022 θα έχει μετεξελιχθεί ως εξής:

 

 

Δευτέρα 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

9:00-10:00

 

Spinning (Club)

 

Spinning (Club)

Body Power (Club)

9:30-10:30

Abs&Legs (Club)

 

Body power (Club)

 

 

10:00-11:00

 

Pilates (Club)

 

Streching (Club)

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-19:00

Abs&Legs (Club)

Body Power (Club)

Spinning  (Club)

TRX Susp. (Club)

 

Functional Train (Exc)

 

 

 

Functional Train (Exc)

 

 

 

 

 

19:00-20:00

Reformer  (Exc)

Pilates (Exc)

Reformer  (Exc)

Yoga (Exc)

Pilates (Exc)

Functional Train (Exc)

 

Functional Train (Exc)

 

 

 

 

 

 

 

20:00-21:00

Spinning (Club)

 

Spinning (Club)

 

 

 

 

Functional Train(Exc)

Functional Train (Exc)

Functional Train (Exc)

 

 

Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Όσο θα βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε το στόχο τόσο θα εξελίξουμε το πρόγραμμα μας  και θα προσθέτουμε περισσότερα ώρες αλλά  και νέα τμήματα.