Προσωρινή αλλαγή ώρας

Θα μεταφερθεί από της 19:00-20:00 στης 20:00με 21:00.

Ισχύει μόνο για την Δευτέρα 23/05/2022 λόγο κωλύματος της δασκάλας μας.