Αρχικό πρόγραμμα On Line μαθημάτων

Μπορείτε να κλείνετε θέση έτσι ακριβώς όπως κλείνατε και με τα μαθήματα δια ζώσης.

 

 

Δευτέρα 

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη 

Παρασκευή

19:00-20:00

Pilates Λίνα

Abs&Legs Ελενα

Yoga Μαρία

Pilates Μαρία

Yoga Λίνα