το γυμναστηριο

  • body mass test

    Η λιπομέτρηση είναι μια μέθοδος μέτρησης όπου αξιολογεί τις διάφορες παραμέτρους του ατόμου όπου καθορίζουν τη σωματοδομή του. [...]